==THÔNG BÁO BẢO TR̀ SERVER HỆ THỐNG==

Hiện tại, chúng tôi đang tiến hành bảo tŕ, nâng cấp server hệ thống.

Hệ thống sẽ tạm thời gián đoạn từ: 17h 30’, ngày 15/07/2024 => (dự kiến) 22h 45’, ngày 15/07/2024.

Sau thời gian bảo tŕ, hệ thống sẽ hoạt động b́nh thường trở lại.

Vui ḷng truy cập trở lại sau khung thời gian trên.

Trân trọng cảm ơn!